Menu

Duyurular


Bureau Veritas Yetki İptali Hk.

SİRKÜLER NO: 22.3/402-297   = 18/08/2014
 
 
İlgi: İMEAK DTO’ dan alınan, 18/08/2014 tarih ve  3532-545 / 2014 sayılı yazısı.
 
"Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 15.08.2014 tarih ve 39791 sayılı yazısına atfen;
 
İdare tarafından, 13.01.2005 tarihinde “Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelik” kapsamında yetkilendirilmiş olan Bureau Veritas kuruluşunun anılan Yönetmelik kapsamındakitüm yetkilerinin 08.08.2015 tarihinden geçerli olmak üzere iptal edildiği,
 
Bureau Veritas tarafından, İdare adına Türk Bayraklı gemilere 08.08.2015 tarihine kadar verilecek belgelerin geçerlilik sürelerinin sonuna kadar geçerli kabul edileceği,hususları bildirilmektedir."
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek : İlgi Yazı
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz