Menu

Duyurular


Bulgaristan Sınır Kapısından Geçişler

SİRKÜLER NO: 23.1 / 320-233 = 17/05/2022 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 17.05.2022 tarih ve 2044/391/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’Ticaret Bakanlığı'ndan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderilen yazıda, Ticaret Bakanlığına Dışişleri Bakanlığı'ndan iletilen bir yazıda özetle, Kapıkule Gümrük Kapısı'nın karşısında yer alan Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'ndaki gıda laboratuvarları ile ilgili Bulgaristan makamlarının birtakım planlamalarının bulunduğu, bu nedenle taşımacılık sektörünün özellikle kısa dönemde bu durumun bilincinde olarak planlama yapmasının faydalı olacağının ifade edildiği belirtilmiştir. TOBB tarafından gönderilen yazı ekte sunulmuş olup bilgilerinizi arz/rica ederim.’’

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz