Menu

Duyurular


Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslar arası Taşınmasına İlişkin Ulusal ATP Uygunluk Belgesi

SİRKÜLER NO: 3.2  / 436-344 = 26/05/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 24/05/2017 tarih ve 1992-368/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“T.O.B.B.’nin 22.05.2017 tarih ve 0441/8384 sayılı yazısına atfen;


Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atfen, ülkemizce taraf olunan "Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşma'sında (ATP) yer alan ulusal "ATP Uygunluk Belgesi'nin verilme koşullarını düzenleyen 08.05.2017 tarihli ve 33687606-365[365]E.38880 sayılı Bakanlık Genelgesinin (2017/TMKTTDGM- 02/ATP) yayınlandığı,  


Söz konusu genelgeye adı geçen Genel Müdürlüğün internet sitesinde www.tmkt.gov.tr internet sitesinde Mevzuat/Genelgeler başlığından ulaşılabildiği,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz