Menu

Duyurular


BM-AEK UN-LOCODE Standartlarına İlişkin Uygulama

SİRKÜLER NO: 22.5  / 096-080 = 01/02/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 01/02/2017 tarih ve 401-86/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nden alınan 16.01.2017 tarih ve E.3908 sayılı yazısına atfen;

 

Ticari yük akışlarının olduğu limanların, havalimanlarının, gümrük depolarının, yük terminallerinin ve diğer ulaştırma modları ile taşınan yüklerin elleçlendiği, terminallerin konumlarının Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BMAEK-UNECE) yönetiminde BM Konum Kodları (UN-LOCODE) Sekreterliği marifeti ile belirlendiği, uluslararası yük akışlarının iki veya daha fazla noktalar arasında ticari olarak lokasyonlara hareket edilebirliğinin sağlandığı,

Ülkelerden gelen konum taleplerinin UN-LOCODE Sekretaryasına iletilmesi ve taleplerin konusu olan konumların tanımlanmasında harflerden oluşan beş karakterli bir kodlama kullanıldığı, bu işlerin yapılabilmesi için ülkelerden odak noktalarının tespit edilmekte olduğu, UNLOCODE ülke odak noktalarına ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.unece.org/cefact/locode/focalt3oint.html  adresinden ulaşılabileceği.

Ülkemiz ulaştırma konularının uluslararası kod ihtiyacı ortaya çıktığında gerekli yazışma işlerinin yapılabilmesi için BMAEK-UNCEFACT üzerinden alınan bilgilendirmeye istinaden Ülkemizin UN-LOCODE nazarında odak noktası olarak UDHB Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nden Denizcilik Sörvey Mühendisi Sn. Alper KEÇELİ (E-mail: alper.keceli@udhb.gov.tr; Tel: 0312 2031000/3314) isminin bildirildiği,

UNCODE kondum kodlarına ilişkin detaylı bilgiye http://www.unece.org/cefact/locode/welcome.html , ayrıca ülkemizdeki çeşitli lokasyonlara ilişkin verilmiş olan mevcut konum kodları ile bilgilere http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/locode/tr.htm  adresinden ulaşılabileceği,

Sonuç itibariyle, başta ulaştırma modlarına ilişkin konumlarının ve yük terminallerinin UNLOCODE tanımlama ihtiyacı ortaya çıktığında ve UNLOCODE nazarında uluslararası yer/konum kodu gereken lokasyonlara ilişkin herhangi bir durumda UDHB Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nden Denizcilik Sörvey Mühendisi Sn. Alper KEÇELİ ile temasa geçilerek gerekli işlemlerin tamamlanması gerektiği,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz