Menu

Duyurular


Bitkisel Yağlarla İlgili Yönetmelik ve Yönerge Değişikliği

SİRKÜLER NO: 23.1 / 826-567 = 19/12/2022 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 19.12.2022 tarih ve 3891/922/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda; 

‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 15.12.2022 tarihli ve 807985 sayılı yazıda, denizyoluyla yapılacak tehlikeli yük taşımacılığı faaliyetinin güvenli, ekonomik, seri, kaliteli, çevreye olumsuz etkisi en az ve diğer taşımacılık faaliyetleri ile uyumlu şekilde yapılması ve denizyoluyla taşınan yüklerin yükleme emniyetinin sağlanması “Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirildiği belirtilmektedir. 

“Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca mevcut Yönetmeliğin 17 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan" Asfalt ürünleri" ibaresi "Bitkisel yağlar ve asfalt ürünleri" şeklinde değiştirilmiş olup IBC Kod Bölüm 17'deki tablonun "zararlılar (hazards)" başlıklı "d" sütununda "emniyet (safety)-S" ibaresi bulunan bitkisel yağlar supalan olarak elleçlenebilecektir” ibaresinin eklenmesi sonrasında, “Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge’nin 6 ıncı maddesine onuncu fıkra olarak 12.12.2022 tarihli ve 825869 sayılı Bakan Oluru ile "Bitkisel yağları ve asfaltı supalan olarak elleçleyecek kıyı tesislerinin herhangi bir tehlikeli yüke yönelik TYUB sahibi olması yeterlidir. Tesiste, bu Yönergenin Ek-4 Tehlikeli Sıvı Dökme Yüklerin Emniyetli Elleçlenmesi İçin Gerekliliklerden ürün boru hatları ve depolama tanklarına dair hükümler hariç olmak üzere 2, 3, 4, 10, 12, 13 ve 14 üncü" ibaresinin eklenmiş olduğu ve Yönergenin son haline Denizcilik Genel Müdürlüğü internet sitesinde “Yönerge/Talimatlar” kısmından erişim sağlanabileceği,’’


Bildirilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 


Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz