Menu

Duyurular


Bitkisel Yağların Supalan Elleçlenmesi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 533-377 = 24/08/2022


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı’ndan alınan 24.08.2022 tarih ve E-36935900-360.02-585375 sayılı yazıda;

 

“ İlgi : a) 14.11.2021 tarihli ve 31659 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik.

         b) Denizcilik Genel Müdürlüğü 'nün 23.08.2022 tarihli ve E-579517 sayılı yazısı.

İlgi (b) yazı ile; liman idari sahasında uygun altyapıya sahip bir kıyı tesisi var iken supalan olarak elleçlenmesi yasak olan bitkisel yağların ilgi (a) Yönetmelik kapsamında gereken emniyet tedbirlerinin alınması ve 23 üncü maddenin üçüncü fıkrası gereğince Bakanlığımızdan özel izin alınması gerektiğinden bahisle sadece liman idari sahasında gerekli altyapıya sahip liman bulunmaması şartının göz önünde bulundurulmayacağından bahsedilmektedir.

Bu kapsamda, uygulamaya ilişkin özel izinler için başvuruların sadece kıyı tesislerinden kabul edileceği hususları,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

  

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

  

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz