Menu

Duyurular


Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1718, 1874, 2087, 2094, 2270 ve 2321 Sayılı Kararları Çerçevesinde Hazırlanan Kararın Kabulü Hakkında Karar

SİRKÜLER NO: 11.5 / 260-218 = 24/03/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 24/03/2017 tarih ve 1161-230/2017 sayılı yazısı.


İlgi yazı ile;


“Bakanlar Kurulu tarafından "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1718, 1874, 2087, 2094, 2270 ve 2321 Sayılı Kararları Çerçevesinde Hazırlanan Kararın Kabulü Hakkında Karar (Karar No: 2017/9950)" 23.03.2017 tarih ve 30016 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.    

 

Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek 20.02.2017 tarihli ve 2017/9950 sayılı Kararname'nin Eki Karar ile; ilgili kurum ve kuruluşların, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)'nin 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2271 (2016) ve 2321 (2016) sayılı kararlarının Türkiye bakımından gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDCH) ile kara, hava ve deniz araçları kullanılarak gerçekleştirilen ticarete kısıtlamalar getirilmiştir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz