Menu

Duyurular


Birleşik Askeri Güçler Tarafından Deniz Güvenli Geçiş Koridoru Oluşturulması

SİRKÜLER NO: 13.4  / 702-536 = 19/09/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 19.09.2017 tarih ve 3531-597/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)’nın 08.09.2017 tarih ve MC(17)45 sayılı yazısına atfen;

 

Birleşik Askeri Güçler (CMF) tarafından Aden Körfezi, Babül Mendeb Boğazı ve Kızıldenizin Güneyinde Deniz Güvenli Geçiş Koridoru (Maritime Security Transit Corridor - MSTC) oluşturulacağı, güvenli geçiş koridorunun aşağıda belirtilen deniz alanlarını kapsayacağı belirtilmektedir.

 

-Uluslararası Tercihli Geçiş Koridoru (The Internationally Recommended Transit Corridor - IRTC)

 

-Babül Mendep Trafik Ayırım Düzeni (BAM TSS) ve Haniş Adaları Batı Trafik Ayırım Düzeni

(TSS West of the Hanish Islands),

 

-IRTC ve BAM TSS’yi direkt olarak birbirine bağlayan çift yönlü rota,

 

CMF bahse konu Güvenli Geçiş Koridorunun amacının, bölgede görev yapan Deniz Kuvvetlerinin kontrolü altında tercihli bir ticari gemi trafiği güzergâhı oluşturmak olduğunu bildirmektedir.

 

Ayrıca bu koridorun, mevcut uygulamaların yerini almayacağı, bölgede seyir yapan unsurların güvenlikleri için Somali Merkezli Deniz Haydutluğuna Karşı En İyi Yönetim Uygulamaları Rehberi (Best Management Practices Against Somali Based Piracy-BMP4)’nde belirtilen talimatlara uymaları; Afrika Boynuzu - Deniz Güvenliği Merkezi ( MSCHOA)’ne kayıt olmaları ve Birleşik Krallık Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO)’ne rapor verilmesinin halen gerekli olduğu ifade edilmektedir. Konu ile ilgili gelişmelerin bilahare bildirileceği, MSTC ile ilgili talepler için john.stawpert@ics-shipping.org e-posta adresinden irtibata geçilebileceği belirtilmekte olup güvenli geçiş koridoru şemaları Ek’de sunulduğu,”

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

   Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Kenan TÜRKANTOS

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 

 


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz