Menu

Duyurular


BIMCO Siber Güvenlik Semineri, 11 Eylül 2018, Kopenhag

SİRKÜLER NO: 12.2  / 633-481 = 31/08/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 29.08.2018 tarih ve 3284-496/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

BIMCO Training’den alınan 15 Ağustos 2018 tarihli e-posta mesajına atfen;

 

2016 PWC Küresel Ekonomik Suçlar Araştırması'nın siber suçları "en hızlı büyüyen küresel ekonomik suç" olarak listelediği ve Forbes'in siber suçların maliyetinin 2019 yılına kadar 2 trilyon Amerikan dolarına ulaşmasını öngördüğü ifade edilmektedir. Bu kapsamda BIMCO'nun 11 Eylül 2018 tarihinde Kopenhag'da bir Siber Güvenlik Semineri düzenleyeceği ve Seminerin siber suçların ticari sonuçlarını gemi kiralama açısından ele alacağı bilgisi verilmektedir.

Seminerde, Danimarka Siber Güvenlik Merkezi'nden Mark FIEDEL, CyberKeel CEO'su ve kurucusu Lars JENSEN, Londra'da bulunan HFW Ortağı Richard NEYLON ve BIMCO Deniz Teknolojisi ve Mevzuatı Başkanı Aron SOERENSEN konuşmacı olarak yer alacaktır.

Seminer ücretinin BIMCO Üyeleri için (%25 KDV hariç) 330 Euro, BIMCO üyesi olmayanlar için ise (%25 KDV hariç) 450 Euro olduğu hususu,

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz