Menu

Duyurular


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair Tebliğ (SGM: 2013/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2017/30)

SİRKÜLER NO: 11.5 / 766-586 = 17/10/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 17.10.2017 tarih ve 3885-653/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair Tebliğ (SGM: 2013/12)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2017/30) 14.10.2017 tarih ve 30213 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olup yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.


Söz konusu Tebliğ İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfası www.denizticaretodasi.org.tr  "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yer aldığı,”


Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı ve Tebliğ

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz