Menu

Duyurular


BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları

SİRKÜLER NO: 8.1 / 208-174 = 09/03/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 08/03/2017 tarih ve 872-179/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın (GTB) Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nce BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları yayınlanmıştır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın (GTB) Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde E-işlemler sekmesinde EDI/XML Referans ve Mesajları bölümünde yeniden düzenlenen Uluslararası Anlaşma Kodları tablosu yer almakta olup, BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları konulu bilgi notu ayrıca ektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz