Menu

Duyurular


Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2015/7431 sayılı Bakanlar Kurulu KararıHk.

SİRKÜLER NO:10.3/254-212= 24/04/2015
 

 
Sayın Üyemiz,
 
24 Nisan 2015 tarih ve 29336sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2015/7431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı”aşağıda sunulmaktadır.
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek: İlgi Karar
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz