Menu

Duyurular


Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkındaki 2012/4121 sayılı Karar

SİRKÜLER NO: 10.1  / 077-063 = 29/01/2013

 

23 Ocak 2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Andlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkındaki 2012/4121 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” ve sektörümüzü ilgilendiren  18. Maddesi ayrıca aşağıda  sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

 

 

 

 

23 Ocak 2013 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28537

BAKANLAR KURULU KARARI

          Karar Sayısı : 2012/4121

          Ekli listede imza yeri ve tarihleri ile adları yazılı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin aynı listede belirtildiği şekilde tespit edilmesi; Dışişleri Bakanlığının anılan listede tarih ve sayıları belirtilen yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Kararın eki için tıklayınız

 

 

 

SIRA NO

ANLAŞMANIN İMZA
TARİHİ VE YERİ

ANLAŞMANIN ADI

ANLAŞMANIN
YÜRÜRLÜK
TARİHİ

TEKLİF TARİHİ
VE SAYISI

18

16 Aralık 2010

Foz do Iguaçu

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol

9 Ekim 2012

15/11/2012

HUM / 8290185