Menu

Duyurular


Baltık Denizi Kılavuzlu Seyir

SİRKÜLER NO: 23.1 / 249-151 = 27/04/2023 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 26.04.2023 tarih ve 1209/333/2023 sayılı yazısı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan ve ekte sunulan 25.04.2023 tarihli ve 1115127 sayılı yazıda, Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) ilgili tavsiye kararları (SN.1/Circ.263) doğrultusunda su çekimi 11 metre ve üstü olan gemilerin Baltık Denizi "Route T" boyunca yapılacak kanal seyrinde kılavuz kaptan almalarının şiddetle tavsiye edildiği; konuyla ilgili olarak Danimarka Denizcilik İdaresinden alınan muhtelif yazılarda Liman Devleti Denetimlerine (PSC) ilişkin AB Direktifinde (2009/16/EC) yer alan Baltık Denizi yaklaşımlarında, seyir emniyetine yönelik IMO tavsiye kararlarına uymayan gemilerin son denetim tarihine bakılmaksızın PSC denetimine tabi tutulabileceği hususlarının belirtilmekte olduğu ifade edilerek konunun Üyelerimize duyurulması istenmektedir.’’


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 


 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz