Menu

Duyurular


Balık Ağlarının Temizlenmesi Projesi Hk

SİRKÜLER NO: 13.7 / 200-149 = 25/04/2014
 

 
İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 25/04/2014 tarih ve  1959-286 / 2014 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’nın 22.04.2014 Tarihli ve 10592 sayılı yazısına atfen;
 
 T.C. İstanbul Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden alınan bir yazıya atfen ilgi yazı ile;
 
Marmara Denizi Prens Adaları ve çevresinde;
Kuzey Batı noktası 40°54’54.92’’ N 28° 58’28.04’’ E
Güney Batı noktası 40°49’12.77’’ N  28° 58’16.41’’E
Kuzey Doğu noktası 40° 53’12.16’’N 29° 10’22.34’’E
Güney Doğu noktası 40° 48’ 40.47’’N 29°  9’58.67’’ E
 
Koordinatları arasında belirlenen alanda  Ek’teki listede verilen 23 noktada ‘‘Av sırasında istemeden kopan ve terk edilmiş olan ağların temizlenmesi projesi’’ uygulamasının 23 Nisan 2014 – 27 Haziran  2014 tarihleri arasında gerçekleştirileceği, söz konusu çalışmanın yapılabilmesi için, bölgede seyir, can, mal ve çevre emniyeti açısından gerekli tedbirlerinin alınması, hususu bildirilmektedir.”
                                                          
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
EK :Koordinat Noktaları (1 sayfa)
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz