Menu

Duyurular


Balast Suyu Yönetimi Yetkilendirilmiş Kuruluşlar

SİRKÜLER NO: 20.3  / 322-272 = 13/04/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 11/04/2017 tarih ve 1423-275/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 04.04.2017 tarih ve 160.02-E.26975 sayılı yazısına atfen;

Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrol ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşmesi'nin 08.09.2017'de yürürlüğe gireceği, bu tarihe kadar ilgili gemilerin sörveyler sonucu Sertifikalandırılması, Balast Yönetim Planları ile Balast Suyu Kayıt Defterleri'nin hazırlanması, uygun bir Balast Arıtım Cihazı ile donatılması gerekeceği,


Bu kapsamda, Sözleşmeye ait uygulama ve seçenekler ile birlikte, Türk bayraklı gemilere takılacak olan arıtım cihazlarının ülkemizden bir tip onayı almış olması, yetkilendirilmiş kuruluşlara tip onayı düzenlenmesi konusunda yetki devri planlandığı, sürekli aynı rotada çalışan gemiler için Muafiyetlere ait prosedür hazırlanacağı belirtilerek, Odamız görüşleri istenmektedir.


Söz konusu yapılacak düzenlemelere olabilecek görüşlerinizin, 28.04.2017 tarihi mesai bitimine kadar Odamıza bildirilmesi hususu,”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz