Menu

Duyurular


Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi

SİRKÜLER NO: 20.3  / 683-524 = 07/09/2017 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 06/09/2017 tarih ve 3343-582/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;


“a)  İMEAK Deniz Ticaret Odası 20.06.2017 tarih ve 2392 sayılı yazısı.

 b) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 05/09/2017 tarih ve 69406 sayılı yazısına atfen;


(a) yazı ile; "Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşme" ile ilgili UDHB tarafından klas kuruluşlarına yetki devri yapıldığı, 08.09.2017 tarihinde yürürlüğe girecek olan Sözleşme'nin uygulanması kapsamında yapılacak belgelendirmelere yönelik başvuruların ivedilikle yapılması gerektiği hususları üyelerimize duyurulmuştu.

 

Bu defa (b) yazı ile;

Sözleşme kapsamında düzenlenecek olan "Uluslararası Balast Suyu Yönetimi Sertifikası (BWM Certificate)" ile "Onaylı Balast Suyu Yönetim Planı (BWM Plan)" için hala başvuruda bulunmayan gemi donatanı/işletenlerinin mevcut olduğu, başvuruda bulunanlar için ise söz konusu plan onaylarının dolayısıyla Sertifika düzenlenmesinin, Sözleşme'nin yürürlüğe giriş tarihi olan 08.09.2017'ye kadar imkan dahilinde olmayan Türk Bayraklı gemilerin mevcut olduğu,

 

Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) 08.10.2012 tarihli ve BWM.2/Circ.40 sayılı sirkülerinde BWM planlarının hazırlanması, değerlendirilmesi ve onaylanması ile 400 GT üzeri tüm gemilerin sörvey ve belgelendirme işlemlerinin Sözleşme'nin yürürlüğe giriş şartlarının sağlanması ile yürürlüğe giriş tarihi arasındaki 12 aylık sürede tamamlanmasının pratik olmayacağının belirtildiği, bu sorunun çözümüne yönelik olarak BWM planlarının alınmasına müteakip gemi işleticisine hitaplı bir mektubun da birlikte bulundurulması şartı ile sertifikaya "sertifikanın geçerliliğinin Sözleşme'nin yürürlük tarihinden itibaren başlayacağı ve geminin onaysız BWM Plan ile 3 ay süreyle seyir yapabileceğine dair bir not düşülmesi" kararının kabul edildiği,

 

Bu kapsamda, BWM sertifikası için başvuruda bulunmamış olan Türk Bayraklı gemi işleticilerinin, öncelikle hazırladıkları BWM planlarını yetkili klas kuruluşlarına/İstanbul Gemi Sörvey Kurulu'na ivedilikle sunmaları gerektiği,

 

Plan onaylarının yapılmasının/sertifika düzenlenmesinin 08.09.2017 tarihine kadar mümkün olmadığı durumlarda;

 

·         Sertifikanın 08.09.2017 tarihinden itibaren geçerli olduğu ve mevcut BWM Planların 08.12.2017 tarihine kadar onaylanacağını belirten bir not düşülmesi ile 08 Aralık 2017 tarihine kadar kısa süreli sertifika düzenlenmesi (bu sertifika gemide sörvey yapılmadan ofis ortamında verilebilecektir),

 

·     Gemi işleticisine hitaplı, BWM planların onay aşamasında olduğunu belirten bir mektubun yayınlanması (bu mektup sertifika beraberinde bulundurulacaktır),

 

·         BWM planların onaylanmasına müteakip, gemide gerçekleştirilecek başlangıç sörveyine istinaden diğer gerekliliklerin de sağlanması ile tam süreli belge yayınlanması gerektiği,


Türk Bayraklı gemilerin belgelendirilmelerinin 08.09.2017 tarihine kadar tamamlanması amacıyla, Sözleşme kapsamında yapılacak belgelendirmelere yönelik başvuruların ivedilikle yapılması gerektiği hususu, 

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Kenan TÜRKANTOS

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz