Menu

Duyurular


Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi

SİRKÜLER NO: 20.3  / 489-383 = 20/06/2017 


İlgi: : İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 20/06/2017 tarih ve 2392-422/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB) Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 09.06.2017 tarihli ve 160.99-E.83009 sayılı yazısına atfen;

 

Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrol ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşme'sinin 08.09.2017'de yürürlüğe gireceği ve UDHB(İdare) tarafından hazırlıkların başlatıldığı,

 

Türk Bayraklı gemilerin söz konusu Sözleşme kapsamında, sörveylerinin yapılıp sertifikalandırılması gerektiği ve Balast Suyu Yönetimi Sertifikaları ile Balast Suyu Yönetim Planlarının hazırlanması için,  UDHB tarafından Klas Kuruluşlarına yetki devri yapıldığı, Türk Bayraklı gemilere, teçhiz edilecek balast suyu arıtım cihazlarının bir tip onayı sertifikasına sahip olması gerektiği,

 

İdare tarafından Türk Bayraklı gemilere uygulanacak olan balast suyu arıtma cihazlarının tip onay sertifikalarının onay sürecinde;

      

1.Gemi donatanı/İşleticisi veya balast suyu arıtma cihazı üreticisi tarafından, Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşları’na, üretmiş olduğu cihaz için tip onay başvurusunda bulunulması,

 

2. Başvuruyu alan Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşu tarafından, MEPC.174(58) kararına uygun olarak hazırlanmış dokümanlar ve raporların, söz konusu cihaz için Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşu’nun uygun görüş raporu ile beraber, UDHB Kıyı Yapıları ve Tersaneler Genel Müdürlüğü'ne sunulması,

 

3. Kıyı Yapıları ve Tersaneler Genel Müdürlüğü'nce söz konusu belgelerin ve cihazın, uygun olup olmadığının, UDHB Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü ile Klas Kuruluşları’na bildirilmesi,   

 

4. Yapılacak kontroller neticesinde MEPC.174(58) kodlu IMO kararı ile yürürlüğe giren (G8) Rehberi gereklerini sağladığı değerlendirilen Balast Suyu Arıtma Cihazlarına İdare tarafından Tip Onay Sertifikası düzenlenmesi, prosedürlerinin takip edileceği,

 

5. Sözleşme, 08.09.2017 tarihinde yürürlüğe gireceğinden dolayı gecikme yaşanmaması için, Sözleşmenin uygulanması kapsamında yapılacak belgelendirmelere yönelik başvuruların, ivedilikle yapılması gerektiği hususu,”  

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz