Menu

Duyurular


Balast Suyu Yönetimi MEPC 71 Kararı

SİRKÜLER NO: 20.3  / 542-422 = 11/07/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 10/07/2017 tarih ve 2703-462/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“(a) T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 10.07.2017 tarihli e-posta mesajı.

(b)  Türk Loydu Vakfının 07.07.2017 tarihli Bültenine atfen;

Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün(IMO) ana komitelerinden bir olan Deniz Çevresini Koruma Komitesi(MEPC) 71 inci Dönem Toplantısının, 3-7 Temmuz 2017 tarihlerinde Londra'da yapıldığı,

"Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrol ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşme'sine ait D-2 gereklerinin uygulanmasına karar verildiği, değiştirilen B-3 Kuralına göre 08 Eylül 2017'den önce inşa edilen gemilerin Balast Suyu Yönetimi(BWM) yapmak için en az       D-2 Kuralında belirtilen Standarda uygunluğu sağlamaları gerektiği,  

 

Bu maksatla;

1) Yeni gemiler için bir değişiklik olmadığı, Sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarihte ve sonrasında üretilenlerin D-2 gereği arıtım cihazı ile üretileceği,

2) Mevcut gemiler için ise,

 

(a)   IOPP Sertifikası kapsamına girmeyen gemiler için arıtıma geçiş tarihinin, 8 Eylül 2024     den geç olmamak şartı ile idare tarafından belirlenen bir tarih uygulanacağı,

 

(b)   IOPP sertifikası olan gemiler için İlk Yenileme Sörveyi: 8 Eylül 2019 ve sonrasında veya 8 Eylül 2014 ile 8 Eylül 2017 arasında tamamlanmış gemilerin, Ikinci Yenileme Sörveyinin, 8 Eylül 2019 dan sonraki İlk Yenileme Sörveyi olarak tanımlanacağı,

 

Uygulamanın geçiş sürecinde ise, B-3 değişiklikleri ve nasıl yapılacağı İlgi(a) yazı Ek-2'de(Annex-2) açıklandığı,   

Sonuç olarak; mevcut gemiler için uygulamaya geçişin en erken 8 Eylül 2019 tarihi olarak belirlendiği,

 

Bildirilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek 1: İlgi Yazı

Ek 2: MEPC 71 Kararı

Ek 3: Türk Loydu Vakfının 07.07.2017 tarihli Bülteni


Dağıtım: Tüm üyelerimiz