Menu

Duyurular


Bakanlar Kurulu Kararları ile Türkiye’nin Taraf Olduğu Serbest Ticaret Anlaşmalarının Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliklerdeki Değişiklikler

SİRKÜLER NO: 11.5 / 541-421 = 11/07/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 10/07/2017 tarih ve 2697-460/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“09.07.2017 tarih ve 30119 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/10340 sayılı, 2017/10346 sayılı ve 2017/10347 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile

"Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar"

 

Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar" ile

 

-"Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespiti Hakkında Karar"da değişiklik yapılmıştır.

 

Ayrıca, Türkiye'nin taraf olduğu Serbest Ticaret Anlaşmalarının Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliklerde de değişiklikler yapılmış olup, bahse konu değişiklikler ile Gümrük İdareleri; işlemlerin hızlandırılmasını teminen menşe ve dolaşım belgelerinde mühür yerine uluslararası standartlara uygun kaşe kullanmaya başlayacak, menşe ispat belgeleri üzerinde mühür kullanma imkanı da devam edecektir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 


Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz