Menu

Duyurular


Bakanlar Kurulu Kararı

SİRKÜLER NO: 11.5 / 470-365 = 09/06/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 07/06/2017 tarih ve 2220-401/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

07.06.2017 Tarih ve 30089 sayılı Resmi Gazete’de;

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İpek Yolu Ekonomik Kuşağının, 21. Yüzyıl Denizdeki İpek Yolunun ve Orta Koridor Girişiminin Uyumlaştırılmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar”Bakanlar Kurulu’nca onaylanmış olup, 

           

Madde II İşbirliğinin İçeriği’nde “II. Kolaylaştırıcı Bağlantılar” alanında; kargo taşımacılığı konusunda limanlar arasında işbirliğini güçlendirmek ve işlevsel etkinliği geliştirmek için kapasite geliştirme amacıyla planlar geliştirilmesi ve uygulanması” hususu yer almaktadır.

 

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde “Genel” ve “Mevzuat Duyuruları” bölümlerinden ulaşabilirsiniz.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz