Menu

Duyurular


Bahreyn Limanlarını Ziyaret Edecek Gemiler İçin Geçici Frekans Talep Formu

SİRKÜLER NO: 13.7  / 674-516 = 29/08/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 29/08/2017 tarih ve 3278-575/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 24.08.2017 tarih ve E.67946 sayılı yazısına atfen;

 

Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürlüğü'nün 10.08.2017 tarihli yazısında, Bahreyn'in Ankara Büyükelçiliği'nden alınan bir Nota'dan bahisle;

Bahreyn limanlarını ziyaret edecek deniz araçlarınca, ilgi yazı Ek'inde bir örneği bulunan  "Geçici Frekans Talep Formu"nun doldurulması gerektiğinin bildirildiği hususu,”

 

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz