Menu

Duyurular


Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

SİRKÜLER NO: 16.4 / 022-020 = 06/01/2011


Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, 31/12/2010  tarih ve 27802 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife” aşağıda sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

 

 

 

 

31 Aralık 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27802

TEBLİĞ

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TARİFE

             MADDE 1 − 3/12/2010 tarihli ve 27774 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Şu kadar ki asıl alacak miktarı 1.500,00 TL'ye kadar olan icra takiplerinde avukatlık ücreti, tarifenin ikinci kısmının, ikinci bölümünde, icra dairelerindeki takipler için öngörülen maktu ücrettir."

             MADDE 2 − Bu Tarife 3/12/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.