Menu

Duyurular


Avrupa Eğitim Vakfı Çağrısı

SİRKÜLER NO: 23.1  / 622-480 = 10/08/2017


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 09/08/2017 tarih ve 3073-527/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“T.C. KOGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan alınan  28.07.2017 tarih ve 10808 sayılı yazısı ve ekine atfen;

Avrupa Birliği tarafından 25 Haziran 2008 tarihinde kabul edilen Avrupa Küçük İşletmeler Yasası'nın (Small Business Act for Europe – SBA) uygulanması sürecinde, KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın Yasa'da bulunan 10 (on) prensibin uygulanması ve izlenmesinden sorumlu "Ulusal Koordinatör" olarak görevlendirildiği ve Yasa kapsamında yürütülecek çalışmaların etkinliği açısından, KOBİ'lerle ilgili kurum/kuruluşlar tarafından gereken destek ve yardımın sağlanması amacıyla, "Avrupa Küçük İşletmeler Yasası Prensipleri" hakkındaki 05 Haziran 2011 tarih ve 2011/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi'nin yayımlandığı bilgisi verilmektedir.

Balkan Ülkeleri ve Türkiye'de, Avrupa Küçük İşletmeler Yasası'na ilişkin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Avrupa Komisyonu, Avrupa Eğitim Vakfı (ETF), Güneydoğu Avrupa Girişimcilik Eğitim Merkezi (SEECEL), Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası (EBRD) ve projeye dâhil olan ülkeler ile işbirliği içerisinde çalışmalar yürütülmektedir.

Bu kapsamda,  Avrupa Küçük İşletmeler Yasası süreci ile ilişkili Avrupa Eğitim Vakfı tarafından "A Call for Good Practise: In Training for Internationalization of SMEs" başlıklı KOBİ'lerin uluslararasılaşmasına yönelik iyi uygulamalar geliştiren eğitim sağlayıcıların, ticaret ve sanayi odalarının, üniversitelerin, KOBİ ajanslarının, bölgesel kalkınma ajanslarının, STK'ların, danışmanlık kuruluşlarının vb. başvurabileceği bir çağrı duyurusu yapılmıştır. Söz konusu çağrının son başvuru tarihi 30 Eylül 2017 olup, çağrıya ilişkin bilgilere ve başvuru kılavuzuna aşağıda yer alan linkten erişim sağlanabilmektedir:

 http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Call_for_good_practice_in_training_for_internationalisation_of_SMES_EN

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz