Menu

Duyurular


Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı

SİRKÜLER NO: 4.1  / 659-502 = 25/08/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 23/08/2017 tarih ve 3227-560/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 23.08.2017 tarih ve 411/13253 sayılı yazısına atfen;

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan "Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı"  ilgi yazı ile bildirilmiş olup Odamız görüşleri talep edilmektedir.

 

Bu kapsamda, Ek'de yer alan Taslak Yönetmeliğe ilişkin varsa görüş ve önerilerinizin 08.09.2017 tarihine kadar İMEAK Deniz Ticaret Odası’na iletilmesi hususu,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek 1: İlgi Yazı

Ek 2: Yönetmelik Taslağı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz