Menu

Duyurular


ASSURANCE CLYMENE LIMITED B. V. FİRMASI

SİRKÜLER NO: 23.1 / 252-153 = 19/04/2024 


İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan 19.04.2024 tarih ve E-36712415-155.09.01-1850349 sayılı yazısı.

 

Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi yazıda;

‘’Marmara Adasından çıkış yaparak Gemlik Limanına seyir halinde iken Bandırma Bölge Liman Başkanlığımız idari sınırlarında, 15.02.2024 tarihinde, dolamit yüküyle beraber batan 7947049 IMO numaralı Türk bayraklı BATUHAN A isimli kuru yük gemisinin sigorta sağlayıcısı ve Bakanlığımız Liman Yönetimi Bilgi Sistemi (LYBS) ve Liman Tek Pencere (LTP) Sisteminde kayıtlı sigorta kuruluşlarından biri olan ASSURANCE CLYMENE isimli Hollanda menşeli sigorta firmasının bahse konu kaza sonrası sigortacı olarak yükümlülüklerini yerine getirmediği; sigorta sözleşmesi kurulurken arka planda sigortalı ile sigortacı arasında sigortacının sözleşme ilişkisinden doğan asli borcunun yerine getirilmeyeceğine dair hukuken geçerliliği olmayan, sigorta sözleşmesinin asli unsurlarına aykırı gizli bir anlaşmaya (niyet mektubu) dayanılarak poliçe ürettiği anlaşılmış olup bu durumun denizlerimizde can, mal ve çevre güvenliğini tehlikeye attığı tespit edilmiştir.

Bu itibarla, ASSURANCE CLYMENE LIMITED B. V. firması Bakanlığımız LYBS ve LTP sisteminde kayıtlı sigorta kuruluşları listesinden 1 Haziran 2024 tarihi itibariyle çıkarılacak olup yürütülecek iş ve işlemlerde bu durumun göz önünde bulundurulması ve sektör paydaşlarına duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.’’

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

   

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz