Menu

Duyurular


Askıya Alma Uygulaması

SİRKÜLER NO: 23.1  / 885-666 = 29/11/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 29.11.2018 tarih ve 4481-702/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

TOBB'un 22.11.2018 tarih ve 0412/17561 sayılı yazısı.

 

İlgi yazıda Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Sanayi 1 ve Sanayi 2 Daire Başkanlığı'nın 19.11.2018 tarihli e-posta yazısına atfen;

Sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlanmakta olduğu,

İthalat Genel Müdürlüğü'nün yazısı ekinde  AB ya da Türk firmalarınca 01.07.2019 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin listelerin yayınlandığı ve bu ürünlere ilişkin itirazların Ticaret Bakanlığı'na en geç 10.12.2018 tarihine kadar intikal ettirilmesinin gerektiği,

 

Başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihe kadar Ticaret Bakanlığı'ndan evrak kayıt numarası almış olması gerektiği ve başvurulara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/diger-ithalat-politikasi-uygulamalari/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşıldığı bildirilmektedir.

 

Yazıda devamla Askıya Alma Sistemi'ne ilişkin detaylı bilgi için 2018/1 sayılı İthalat Tebliği'nin 7’nci Kısım 2”nci Bölümü'nün incelenebileceği ve ayrıca firmaların listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı ürünleri GTP'sinden ziyade tanımlarının incelenip, tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılmasının önem arz ettiği belirtilerek konunun Üyelerimize duyurulması,”

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek 1: İlgi Yazı

Ek 2: Ürün Listesi

Dağıtım: Tüm üyelerimiz