Menu

Duyurular


Armatörler Gemilerin AB Gemi Geri Dönüşüm İzinleri İçin Ödeme Yapması Önerilerini Reddediyorlar

SİRKÜLER NO: 18.1  / 556-459 = 14/07/2016               

İlgi: IMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 12.07.2016 tarih ve 2743-512/2016 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile;

‘’Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan(ICS) alınan 08.07.2016 tarih ve    PRESS(16)20 sayılı yazı ve Eki Basın Bildirisi’ne atfen;

Yazı Ekindeki Avrupa Topluluğu Armatörler Birlikleri (ECSA) ve Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından hazırlanan "Armatörler Gemilerin AB Gemi Geri Dönüşüm İzinleri için Ödeme Yapması Önerilerini Reddediyorlar " başlıklı Basın Bildirisinin ulusal ticari basına, denizcilik idaresine ve üye şirketlere duyurulması istenmektedir.

İlgi yazı Eki Basın Bildirisinin Odamızda yapılan Türkçe çevirisi ilişikte sunulmuştur  (Ek-1).”

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek: İlgi Yazı
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz