Menu

Duyurular


Arktik (Kuzey Kutup Bölgesi) Denizciliği için Halka Açık Web Portalı

SİRKÜLER NO: 23.1  / 408-320 = 28/05/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 28/05/2018 tarih ve 2106-306/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 21/05/2018 tarih ve MC(18)39 sayılı yazısına atfen;

ICS Üyeleri, Arktik Denizciliği En İyi Uygulama Bilgi Forumu'nun (Arctic Shipping Best Practice Information Forum) faaliyete geçirdiği halka açık web portalını dikkate almaya davet edilmektedirler. 

Ocak 2017'de yürürlüğe giren Kutup Kodu (Polar Code), gemi faaliyetlerinin emniyetini artıran ve bu faaliyetlerin Kutup sularındaki insanlar ve hassas çevresel koşullar üzerindeki etkilerini hafifleten zorunlu bir uluslararası çerçevedir.

Arktik Konseyi'nin Arktik Denizciliği En İyi Uygulama Bilgi Forumu, farkındalığı artırmak ve Kutup Kodu'nun etkili bir şekilde uygulanmasını teşvik etmek amacıyla sekiz Arktik Ülkesi (Kanada, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç, Rusya Federasyonu, İsveç ve ABD) tarafından 2017 yılında kurulmuştur. Söz konusu Forum ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki internet bağlantısından erişilebilmektedir: https://pame.is/index.php/projects/arctic-marine-shipping/the-arctic-shipping-best-practices-information-forum


Web Portalı, Kutup Kodu'nun uygulanması ve Koda uyum sağlanması için gerekli olan güvenilir bilgilere bağlantılar sunmaktadır.  Portala aşağıdaki link üzerinden erişilebilmektedir: http://www.arcticshippingforum.is/


Forum'da bir katılımcı olarak yer alan ICS, portal içerisindeki bilgilerin oluşturulmasına katkıda bulunmuştur.


Kutup Kodu'na uygunluğun gerekli olduğu Kutup sularında ticaret yapmak isteyen armatörlerin, Kod'a uyum sağlamak ve Kutup Gemisi Belgesi (Polar Ship Certificate) edinmek hususlarında yardım almak amacıyla web portalını ziyaret etmeleri tavsiye edilmektedir. Web portalı ayrıca; armatörlere, gemi işletmecilerine ve kaptanlara Kutup sularındaki yolculuklarını planlamalarında yardımcı olacak çok çeşitli bilgiler de sunmaktadır.


Web portalı hakkındaki görüşlerin pameshippingforum@pame.is e-posta adresine gönderilmesi ve daha fazla bilgi için Sn. Chris Oliver (chris.oliver@ics-shipping.org) ile iletişime geçilmesi talep edilmektedir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz