Menu

Duyurular


Araştırma

SİRKÜLER NO: 13.7 / 503-395 = 28/06/2017

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’ndan alınan 28.06.2017 tarih ve 58799809-663.08-E.9077 sayılı yazısında;

 

“T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TÜBİTAK MAM arasında imzalanan sözleşme gereği aşağıda koordinatları belirtilen proje sahasında 17.07.2017 - 03.08.2017 tarihleri arasında TÜBİTAK MARMARA isimli araştırma Gemisi kullanılarak, “Kirlilik İzleme ve Örnekleme” çalışmaları yapılacaktır.

 

Bu itibarla; yapılacak olan çalışma süresince bölgede seyir yapacak tüm gemi ve deniz araçlarının çalışma yapan gemiye neta vaziyette geçiş yapmaları, yapılan uyarı ve ikazlara uymaları, can, mal ve çevre güvenliği bakımından gerekli duyuruların yapılması ile gemi kaptanlarının uyarılması hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

 

Koordinatlar:


41°50’ 58.860”N - 28°19’24.720”E

41°27’13.661”N - 29°20’6.798”E

41°49’ 78.740”N - 28°36’10.200”E

41°39’15.967”N - 29°29’50.446”E

41°35’ 9.000”N   - 28°50’51.000”E

41°17’6.000”N   - 29°10’53.400”E

41°22’ 7.000”N   - 28°44’12.600”E

41°13’30.060”N - 29°8’0.240”E

41°22’ 7.800”N   - 28°37’15.000”E

 

41°13’ 33.000”N - 29°8’1.680”E