Menu

Duyurular


Arar Gemisi Çalışması

SİRKÜLER NO:13.7  / 052-045 = 20/01/2010

 

T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü İstanbul Liman Başkanlığından alınan, 19/01/2010 tarih ve 443 sayılı yazısı ile;

 

“ARAR gemisi ile 19-21 Ocak 2010 tarihleri arasında İSKİ için yürütülen “Su Kalitesi İzleme Çalışması” konulu proje için ekte gönderilen yazıda koordinatları belirtilen saha içerisinde çalışma yapılacağı,

 

Can, mal, seyir ve çevre güvenliğinin tehlikeye düşürülmemesi için kaptan / donatan / üyelerimizin uyarılması hususu,”

 

İstenmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 1 yazı (3 sayfa)

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz