Menu

Duyurular


Antrepo Eşya Giriş Çıkış İşlemleri Kılavuzu

SİRKÜLER NO: 8.1 / 078-065 = 24/01/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 24/01/2017 tarih ve 318-67/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nce "Antrepo Eşya Giriş Çıkış İşlemleri Kılavuzu" yayımlanmıştır.

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 2016/23 Sayılı Genelgesi gereğince antrepoya eşya alınması ve antrepodan eşya çıkarılmasına ilişkin işlemler elektronik ortamda yürütülmekte olup, Antrepo Eşya Giriş Çıkış İşlemleri Kılavuzu'nda antrepoya giriş ve çıkış işlemleri NCTS Uygulaması ve TIR karnesi kapsamında uygulama örnekleri ile açıklanmaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

 

 

Ek: Antrepo Eşya Giriş Çıkış İşlemleri Kılavuzu

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz