Menu

Duyurular


Antarktika Andlaşması Çevre Koruma Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

SİRKÜLER NO: 11.5 / 203-169 = 08/03/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 08/03/2017 tarih ve 879-184/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Antarktika Andlaşması Çevre Koruma Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Kanun No: 6774) 14.02.2017 tarihinde kabul edilmiş olup, 08.03.2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz