Menu

Duyurular


Amerika Deniz Ticaret Odası Temmuz 2017 Raporu

SİRKÜLER NO: 23.1  / 668-511 = 28/08/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 25/08/2017 tarih ve 3261-567/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (ICS) alınan 09.08.2017 tarih ve ICS(17)27 sayılı yazısına atfen;

 

ICS Üyeleri, Amerika Deniz Ticaret Odası'ndan (Chamber of Shipping of America - CSA) alınan, yazı Ekindeki raporu dikkate almaya davet edilmektedir. Raporda Balast Suyu Yönetimi Programı ve ECDIS Standartları hakkında yer alan hususlar özetle aşağıdaki gibidir:

ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı ABD Balast Suyu Yönetimi Programı ile ilgili yeni dokümanlar yayımladı

 

ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı (US Coast Guard - USCG), ABD balast suyu yönetimi rejiminin gerekliliklerini özetleyen ve ABD programının IMO gerekliliklerinden farklılaştığı noktaları vurgulayan üç dokümanı Temmuz ayında yayımladı. 

Birinci doküman, önceki üç adet Sıkça Sorulan Sorular dokümanını tek bir dokümanda bir araya getiren yeni bir Sıkça Sorulan Sorular belgesidir. Bu belge, kullanıcıların belirli bir konuda ihtiyaç duydukları bilgileri birden fazla dokümanı araştırmaksızın bulmalarını sağladığı için önemli bir gelişmedir. Anılan belge, aşağıda yer alan internet bağlantısındaki ilk başlıkta yer almaktadır:

 

https://homeport.uscg.mil/mycg/portal/ep/channelView.do?channelId=-18366&channelPage=%2Fep%2Fchannel%2Fdefault.jsp&pageTypeId=

13489&BV_SessionID=@@@@0510908996.1501768390@@@@&BV_EngineID=

cccfadhdeimflikcefecfindfkldffo.0

 

Diğer iki doküman Power Point dosyalarıdır ve çeşitli konferans sunumlarında kullanılmak üzere USCG tarafından hazırlanmış ve güncellenmiştir. Amerika Deniz Ticaret Odası, anılan belgeleri hızlıca gözden geçirmiştir. Buna göre dokümanın "ABD Balast Suyu Yönetimi Programı" başlıklı 5. sayfasındaki 3. maddede "AMS'li (Dönüşümlü Yönetim Sistemi-Alternate Management System) gemilerin yeni ya da ek uzatmalar almayacağı, bu gemilerin AMS kullanmalarının beklendiği" belirtiliyor. Amerika Deniz Ticaret Odası ve diğer kuruluşlar, kurulu AMS sistemlerinin bazılarının yeterli şekilde çalışmaması nedeniyle, anılan karardan memnun değillerdir. Söz konusu politika kararı eğer gerçekten uygulanırsa, çalışmayan ya da kısmen çalışan AMS sistemiyle bir ABD limanına giren bütün gemilerin tüm seferleri için, liman kaptanı (captain of the port – COTP) ile iletişime geçip, sistemin çalışır durumda olmadığını bildirmeleri gerekmektedir. Bu gemiler, ilgili gemiye hangi acil durum tedbirinin uygulanacağı konusunda liman kaptanının insafına kalacaklardır. Amerika Deniz Ticaret Odası, bu durumda (1) uyumlu bir açık deniz balast suyu değişimini uygulayacak (2) tüm liman ziyaretleri için, acil durum önlemleri hakkında liman kaptanının kararlarına duyulan ihtiyacı ortadan kaldıracak (3) daha az korumacı acil durum önleminin uygulanması durumunda istila risklerini en aza indirecek olan gemilere süre uzatımı verilmesine devam etmenin daha pratik ve çevreci olacağı görüşündedir.

Yeni ECDIS Standartları

 

Güncellenen ECDIS standartlarının kurulumu için son tarih 31 Ağustos 2017'dir. Amerika Deniz Ticaret Odası Üyelerinin, gereksiz yere fahiş ücretler ödedikleri, teknik zorluklar, bağlantı problemleri ve çoğu henüz çözüme kavuşturulmamış olan idari sıkıntılar yaşadıkları bildirilmiştir. Üyeler, bu durumun temel olarak ECDIS imalatçılarının tip onayı alımındaki gecikmelerinden, iyileştirmeleri yapacak teknisyenlerin mevcut olmayışından ve imalatçı teknisyenin yazılımı birçok gemiye kurmakta yaşadığı zorluklardan kaynaklandığı ve bunların da ilave masraflar doğuran laboratuvar arıza tespitine, sistem eklemelerine ve testlere yol açtığı fikrindedir. Bazı imalatçılar, tam bir donanım ve yazılım yükseltmesi almaları ve kendi haritalarını edinmeleri konusunda işletmecilere baskı yapmıştır. Her ne kadar bazı üyeler iyi niyetle davranmış ve söz konusu iyileştirmelere erkenden başlamış olsalar da, kontrol edemedikleri koşullardan dolayı termin tarihine yetişemeyebileceklerini ifade etmişlerdir. Uluslararası Deniz Ticaret Odası ICS'nin talebine rağmen, Uluslararası Hidrografi Örgütü IHO'nun termin tarihini uzatması pek mümkün görünmemektedir.

 

ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı, geçerlilik süresi içerisinde yeni bir standardın yayınlanması durumunda, tip onayı için yeniden başvuru yapmaya gerek olmadığını belirtmiştir.

 

Denilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz