Menu

Duyurular


Amerika Deniz Ticaret Odası Mart 2017 Raporu

SİRKÜLER NO: 23.1  / 388-312 = 10/05/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 08/05/2017 tarih ve 1777-335/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (ICS) alınan 12.04.2017 tarihli ve ICS(17)13 sayılı yazısına atfen;

ICS Üyeleri, Amerika Deniz Ticaret Odası'ndan (Chamber of Shipping of America - CSA) alınan, yazı Ekindeki raporu dikkate almaya davet edilmektedir. Raporda yer alan hususlar özetle aşağıdaki gibidir:

ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Balast Suyu Süre Uzatımı Programı Hakkındaki Açıklaması

(Sahil Güvenlik Deniz Emniyeti Bilgilendirme Bülteni (Coast Guard Marine Safety Information Bulletin

(MSIB), OES-MSIB No:003/17)

ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı (USCG), balast suyu yönetimi süre uzatımı programındaki yeni politika değişikliklerini ele alan bir Deniz Emniyeti Bilgilendirme Bülteni'ni (MSIB) 17 Mart 2017 tarihinde yayımladı. Söz konusu Bülten, üç balast suyu yönetimi sisteminin Aralık 2016'da ABD tip onayı almasının doğrudan bir sonucudur. Anılan üç ABD tip onayı öncesinde, süre uzatımı talebi başvuruları yalnızca ABD tip onayının bulunmaması nedeniyle yapılan uzatma talebini gerektirdiği için oldukça basitti. Üç sistemin ABD tip onayı almasıyla birlikte bu durum açıkça değişmiştir.

Üç sistemden ikisinin, minimum 72 saat tutma süresine sahip olması bu sistemleri daha kısa sefer yapan gemiler için kabul edilemez kılmakta ve üçüncü sistem de bir hidrojen gazı tahliye gerekliliğine sahip olduğu için hâlihazırda tehlikeli bölge tanımına sahip gemilerde potansiyel olarak kullanılamaz durumdadır. Buna rağmen USCG artık, mevcut gemideki müsait alana dayanarak akıntı oranı, tutma süresi, güç seviyesi/tüketimi, su sıcaklığı ve ayak izi sınırlamalarını da kapsayan çeşitli faktörlerden yola çıkarak, bu üç sistemin gemide kullanılmalarının neden mümkün olmadığını gösteren gemiye özel süre uzatım talebi isteyecektir. USCG ayrıca, belirli bir gemide güncel hiçbir ABD tip onaylı sistemin kullanılmaya uygun olmadığına dair gerçekçi bir iddia olması durumunda dahi, süre uzatma talebinde, bir zaman çizelgesi ve tesis etme planı da dâhil olmak üzere, geminin gerekliliklere nasıl uyum sağlamayı amaçladığına dair bilgilerin yer alması gerektiğini belirtmektedir. Deniz Emniyeti Bilgilendirme Bülteni (MSIB) eski politikada bazı önemli değişiklikler de yapıyor:

 

İlk olarak, en son yayımlanan süre uzatımları belirli bir tarihten sonraki 'ilk planlı kuru havuzlama'ya göre zamanlanmıştı. MSIB 003-17, bu politikayı tersine çeviriyor ve ileriki süre uzatımlarının gelecekteki belirli bir tarihe dayanılarak gemilere bildirileceğini açıklığa kavuşturuyor. Söz konusu politika değişimi pratikte, bir gemiden yalnızca balast suyu arıtma sisteminin kurulması için kuru havuzlama yapmasının istenebileceği anlamına geliyor.

 

İkinci olarak, MSIB'in yayımlanmasından önce, USCG'nin politikasına göre, Dönüşümlü Yönetim Sistemi (Alternate Management System –AMS) programı ve süre uzatımı birbirinden ayrı ve farklı iki programdı ve buna göre örneğin AMS kurulmuş bir gemi ek süre alabilmek için başvurabilirdi. MSIB, politikayı tersine çevirerek AMS'yi kurmuş gemilerin uzatma almayacaklarını belirtiyor. CSA bu meseleyi USCG ile görüşmeye devam ederken, söz konusu politikanın geniş kapsamlı bir şekilde uygulanması, yetersiz AMS'lerin bulunduğu gemileri AMS kullanmaya mecbur bırakacaktır. Aksine bu gemilere ek süre tanınmış olsaydı, gemilerin yetersiz şekilde çalışan AMS'lerden kesinlikle daha çevreci olacak olan balast suyu değişimi yapmalarına izin verilmiş olacaktı. Amerika Deniz Ticaret Odası, bir geminin AMS'nin işletilmesinde karşılaşılan sorunları ayrıntılı olarak belirtmesi durumunda ek süre için başvurabilmesi ve uzatma alabilmesi konusunda USCG'yi ikna etmeyi umuyor.

Son olarak, önceden yürürlükteki uzatmanın sona erme tarihinden itibaren 90 gün içerisinde ibraz edilmesine izin verilen ilave süre uzatımları, artık yürürlükteki uzatmanın / ilave uzatmanın bitiminden bir yıl önce ibraz edilmek zorundadır.

 

USCG tarafından takınılan sert tavır ve USCG'nin bu programı ilerletmek için aldığı politik baskı dikkate alındığında, süre uzatımı almanın ciddi şekilde zorlaşacağı beklenmelidir. Konu hakkında daha fazla bilgi https://www.uscg.mil/msib/docs/003_17_3-6-2017.pdf internet adresinde yer almaktadır.

 

Göçmenlik Hakkında Başkanlık Kararnamesi

 

Beyaz Saray, göçmenlik hakkındaki başkanlık kararnamesini yeniden yayımladı. Kararnameye göre, ABD hâlihazırda verilmiş tüm vize tiplerini kabul edecektir. CSA, armatörlere mürettebat değişimlerini ABD limanları dışında yapmalarını tavsiye etmeye devam ediyor.

 

ABD Bayraklı Gemiler İçin Ham Petrol / LNG Taşıma Talimatları (HR 1240 – The Energizing American Maritime Act)

 

ABD Temsilciler Meclisi Sahil Güvenlik ve Deniz Taşımacılığı alt komitesinin kıdemli üyesi Sn. John GARAMENDI, HR 1240 – The Energizing American Maritime Act adlı yasa tasarısını, Şubat 2017'de ABD Temsilciler Meclisi'ne sundu. Söz konusu yasa tasarısı, Enerji ve Ticaret Komitesi ile Dış İlişkiler Komitesi'ne gönderildi.Yasa tasarısı genel anlamda, LNG'nin ve ham petrolün belirli bir yüzdesinin aşağıda belirtildiği şekilde ABD bayraklı gemilerle taşınmasını gerektirecektir:

2020 yılının başından 2024 yılının sonuna kadar LNG ve ham petrol ihracatlarının % 15'i,

2025 yılı ve sonrasında LNG ve ham petrol ihracatlarının % 30'u.

STCW (Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları) 2010 Değişiklikleri

 

ABD, Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO), STCW 2010 Değişikliklerinin (STCW 2010 Amendments) yürürlüğe girmesini 1 Temmuz 2017 tarihine kadar erteleme tavsiyesine uydu. Söz konusu erteleme, yalnızca 2010 STCW Değişikliklerine, ABD bayraklı gemilere ve ABD limanlarına uğrayan yabancı bayraklı gemilere yöneliktir. STCW ile ilgili diğer eksiklikler tespit edildiğinde, USCG uygun görüldüğü şekilde denetim faaliyetine girişecektir. USCG, STCW 2010 Değişikliklerini denetimler sırasında inceleyecek, bulunan eksiklikleri kaydedecek; fakat yaptırım uygulamayacaktır.

 

Uluslararası açıdan, IMO'nun erteleme tavsiyesine uymak ya da uymamak geminin uğrayacağı Liman Devletinin kararıdır. STCW 2010 Değişikliklerine tam manasıyla uyum sağlamayan mürettebatlı gemiler, yabancı limanlara uğrarken bu bilgiyi dikkate almalılardır.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz