Menu

Duyurular


Amerika Deniz Ticaret Odası Aralık 2013 Raporu Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1 / 028-026 = 27/01/2014
 

 
İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 15/01/2014 tarih ve  221-35 / 2014 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“ICS Üyeleri, Amerika Deniz Ticaret Odası’ndan (Chamber of Shipping of America - CSA) alınan, yazı Ekindeki raporu, özellikle balast suyu gereklilikleri bakımından dikkate almaya davet edilmektedirler.
 
Amerika Deniz Ticaret Odası’nın en son aylık raporu ekte sunulmaktadır. Rapor aşağıdaki hususları içermektedir:
 
1. CSA, IMO’nun 28. Genel Kurulu’nda Balast Suyu Yönetimi Konvansiyonu’nda yapılan değişikliklerin, uygulama tarihlerini ve ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı (US Coast Guard – USCG) mevzuatında ya da Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Dairesi (Environmental Protection Agency – EPA) Gemi Genel İzni’nde (Vessel General Permit – VGP) yer alan “mevcut” (existing) ve “yeni” (new) gemi tanımlarını etkilemeyeceğini teyit etmektedir.
 
2. USCG balast suyu uygulama planı tarihinin uzatılması hususunda bir rapor. CSA, başta uygulama tarihinin 1 Ocak 2016’ya kadar uzatılması olmak üzere, bazı süre uzatmalarının verilmesini anlayışla karşılarken, söz konusu uygulama tarihinin “kesin” bir uygulama tarihi olup olmadığı ya da süreyi 1 Ocak 2016 tarihinden sonra ilk olarak kuru havuza (dry docking) alınıncaya kadar uzatıp uzatmadığı henüz bilinmemektedir.
 
3. EPA’nın, bir geminin balast suyu yönetimi sistemi uygulama planı ile ilgili olarak, USCG’nin süre uzatımına yasal olarak bağlı olmayacağını belirten pozisyonunun yarattığı ikilemin üstesinden gelmek için CSA’nın gösterdiği çabalara dair bir güncelleme bulunmaktadır. EPA tarafından 27 Aralık 2013 tarihinde yayınlanan politika belgesinin analizi ve anılan politika belgesine yönelik önerilen cevap sunulmaktadır.
 
4. USCG’nin, ABD tip onaylarının ultraviyole ışınları kullanan balast suyu yönetimi sistemleri için verilip verilmeyeceği hususundaki pozisyonuna dair açıklaması yer almaktadır. Açıklamada, aksine dair söylentilere rağmen, ultraviyolenin bir arıtma süreci olarak genel kabulüne ya da özel olarak herhangi bir ultraviyole tabanlı balast suyu yönetimi sisteminin kabul edilebilirliğine ilişkin herhangi bir kararın henüz alınmamış olduğu belirtilmektedir.
 
5. USCG, tankerler dışındaki gemilerin acil müdahale planları (Non-Tank Vessel Response Plans – NTVRP) ile uyumlu petrol sızıntısı acil müdahale planlarının hazırlanması ve teslim edilmesine yönelik gereklilikler için süre sonunun 30 Ocak 2014 olduğunu hatırlatan Deniz Emniyeti Bilgi Bülteni’ni (Marine Safety Information Bulletin – MSIB 42-13) yayınlamıştır.
 
6. USCG Houston-Galveston Bölgesi tarafından, bu bölgede MARPOL alım tesislerinin elverişliliğine ilişkin şikayetlere karşılık yayınlanmış olan MSIB 11-13’de iki temel soruna işaret edilmektedir. Sorunlardan ilki, mevcut alım tesislerinin makul bir fiyatta olmamasıdır. IMO’nun ‘Liman Alım Tesisi Sağlayıcıları ve Kullanıcıları İçin Kullanım Kılavuzu’na (Guide to Good Practice for Port Reception Facility Providers and Users) atıfta bulunularak, alım tesisi hizmetlerinin makul bir bedelle sağlanmasının gerekli olduğu belirtilmiştir. USCG alım tesislerine, gemiler 24 kez bildirimde bulunduğu sürece, alım tesisinin MARPOL alım hizmetlerini makul bir fiyatla sunması gerektiğini hatırlatmaktadır. İkinci sorun ise, bazı tesislerin, Zehirli Sıvı Maddeler (Noxious Liquid Substances – NLS) boşaltan gemilerin yük hortumları ve boru sistemlerindeki atıkları terminaldeki tesise aktarmalarına müsaade etmemeleridir.”
                                                          
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
Ek 1: ilgi yazı ve eki
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz