Menu

Duyurular


Alternatif Düşük ve Sıfır Karbonlu Yakıtlar Sempozyumu

SİRKÜLER NO: 12.3 / 506-358 = 12/08/2022


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 12.08.2022 tarih ve 2588/581/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (International Maritime Organization–IMO) resmi web sitesinde yayımlanan duyuruda, 21 Ekim 2022 tarihinde “Düşük Karbonlu Denizciliğe Adil ve Kapsayıcı Geçişin Sağlanması” konulu sempozyumun hibrid olarak düzenleneceği bildirilmektedir.

Bahse konu duyuruda sempozyumun, özellikle gelişmekte olan ülkeler için deniz taşımacılığının dekarbonizasyonu sürecinde yenilenebilir yakıt üretimi ile ilgili zorluklara, fırsatlara ve küresel ölçekteki bu dönüşümü desteklemek için her düzeyde işbirliği geliştirilmesine duyulan ihtiyaca odaklanacağı belirtilmektedir.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek düşük ve sıfır karbonlu yakıtlar konulu sempozyumunun tüm IMO üye ülkelerine, Hükümetlerarası Organizasyonlara (Intergovernmental Organization-IGO), Sivil Toplum Örgütlerine (Non-governmental Organization-NGO) ve genel katılımcılara açık olduğu ifade edilmektedir.

Söz konusu sempozyuma ait kayıt linki https://bit.ly/3SHIUXi web adresinde yer almakta olup, sempozyum ile ilgili IMO belgesi ekte sunulmaktadır.’’


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz