Menu

Duyurular


Akreditif, Standby ve Garantilerde Rezerv Konuları Eğitimi Semineri”, Radisson Blu Hotel, İstanbul, 14-15 Ocak 2017

SİRKÜLER NO: 12.3  / 019-019 = 06/01/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 05/01/2017 tarih ve 97-23/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“ICC Türkiye Milli Komitesi’nin e-posta mesajı ve eklerine atfen;

 

"Akreditif, Standby ve Garantilerde Rezerv Konuları Eğitimi" Seminerinin Radisson Blu Hotel, İstanbul, Şişli'de, 14 -15 Ocak 2017 tarihlerinde yapılacağı, rezerv konuları eğitiminin uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılan Ticari Akreditif, Teminat Akreditifi (Standby L/C) ve Talep Garantileri ile ilgili olduğu ve Akreditifin Dünya ticaretinde yaygın ve güvenceli olarak kullanılan ve kuralları olan çok önemli bir ödeme yöntemi olduğu belirtilmektedir.

 

Söz konusu yazıda, kaynaklar daha çok teorik bilgileri vermekle sınırlı kaldıkları için eğitici rezerv konularına ilişkin kaynakları bulmanın pek mümkün olmadığına değinilmiş olup, dış ticaretle ilgili herkesin böyle bir seminere ihtiyaç duyduğunu yıllardır gördükleri ve sektöre katkı sağlamak için ICC Türkiye Milli Komitesi tarafından farklı bir seminer düzenlenmekte olduğu belirtilmektedir.  Bu Seminerde Akreditif, Standby ve Garantilere ilişkin rezerv konularının anlatılmasının yanı sıra, şimdiye kadar karşılaşılan önemli rezerv konularının gerçek olaylar, ICC Kuralları, ICC görüşleri ve DOCDEX Kararları esas alınarak birer kısa vaka şeklinde verileceği, her bir rezerv konusunun tüm yönleriyle ele alınacağı ve tartışılacağı, eksik veya yanlış bilinen uygulamaların saptanacağı ve rezerv konularının güncel ve kalıcı olarak öğrenilmesinin mümkün olacağı dile getirilmiştir. Seminerde ele alınacak Rezerv konularının banka ve firmalarda çalışan uygulamacılar dışında Uluslararası Akreditif Uzmanlık Sertifikası (CDCS)'na hazırlanan kişiler için de çok yararlı olacağının düşünüldüğü belirtilmektedir. Anılan yazı Ekinde Seminer Programı ve Seminere katılım formu da gönderilmiş olup, 11 Ocak 2017 tarihine kadar kayıt formunun doldurulup gönderilmesi gerektiği,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz