Menu

Duyurular


Akaryakıt ve LPG İstasyon Alanı (Taşınmaz Mal Satışı İhalesi)

SİRKÜLER NO: 23.1 / 020-020 = 06/01/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 06/01/2017 tarih ve 107-25/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

06 Ocak 2017 tarih ve 29940 sayılı Resmi Gazete’de “Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları” bölümünde Tuzla Belediye Başkanlığı’nın “Akaryakıt ve LPG İstasyon Alanı”nın satış ihalesi yayımlanmıştır.

 

Söz konusu İlan Deniz Ticaret Odası web sayfası www.denizticaretodasi.org.tr adresinde “Genel” ve “Ticari Duyurular” bölümlerinde yayınlanmaktadır.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter
Ek: İlan Örneği

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz