Menu

Duyurular


Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadeleye Yönelik Tedbirler

SİRKÜLER NO: 23.1 / 653-464 = 18/10/2022


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 18.10.2022 tarih ve 3001/747/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda; 

‘’Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden alınan 14.10.2022 tarihli yazıda; Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadeleye Yönelik Tedbirleri içeren 2021/22 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nin 6 Kasım 2021 tarih ve 31651 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandığı, bu Genelgenin 12’nci maddesinde belirtilen ve ilgili birimler nezdinde gerekli faaliyetlere yer verilen “Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı (2021-2023)”nın Ticaret Bakanlığı'nın internet adresinde yayınlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Söz konusu Eylem Planının (3) numaralı eylem maddesinin; "Özellikle inşaat, nakliye ve maden firmalarına bayiler tarafından yapılan dış satışların bayi pompa satışlarına oranlanarak dış satış miktarlarına belirli bir limit konulmasına dair düzenleme yapılması" hükmünü içerdiği, ilgili madde hakkında Odamız üyesi firmalara bilgi verilmesi ve görüşlerinin istenmesi, alınan görüşlerin TOBB’ye iletilmesi hususları istenmektedir.

Bu kapsamda bahse konu yazı ve Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı (2021-2023)’na Odamızın web sayfasında, http://www.denizticaretodasi.org.tr adresinden Genel/Teknik ve Mevzuat Duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmekte olup, var ise görüşlerinizin 20.10.2022 Perşembe günü saat 12.00’a kadar Odamıza bildirilmesini arz ve rica ederim.’’


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 


 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz