Menu

Duyurular


Ahşap İlkel Yapılı Teknelerin Türk Bayraklı Seyir İzin Belgesi ile Yurtdışına Çıkışları

SİRKÜLER NO: 15.3  / 311-249 = 20/04/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 18/04/2018 tarih ve 1545/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 03/04/2018 tarih ve E.282867 sayılı yazısına atfen;

Ahşap İlkel Yapılı Teknelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca yapılan teknik düzenleme sebebi ile 2018 yılında İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından basımı yapılacak seyir izin belgeleri üzerinde "Türk Limanları Ticari Yat Kayıt Belgesi" ifadesinin kaldırılması, "Transitlog" ifadesinin sadece Seyir İzin Belgesi’nin İngilizce karşılığı olarak kullanılması, bunun dışında seyir belgelerinin herhangi bir kısmında Transitlog ifadesine yer verilmemesi, ayrıca, Türk bayraklı ticari yatlar için düzenlenecek seyir izin belgelerinde "Ticari" ibaresinin kapak ve içerikten çıkartılması istenmektedir.

 

Bu kapsamda, 03/04/2018 tarih ve E.282867 sayılı yazı gereği yapılan tüm değişiklikler ile birlikte İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından hazırlanan Seyir İzin Belgesi taslak çıktılarının ilgili Bakanlıkça onayı alınarak, Ahşap İlkel Yapılı Teknelerin yurt dışı çıkış ve girişlerinde kullanılması için “Türk Bayraklı Yat Seyir İzin Belgesi” İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından basıma tamamlanmış olup. Deniz Turizmi sezonunda kullanılmak üzere 20.04.2018 tarihi itibari ile İMEAK DTO Merkez tarafından İMEAK DTO Şubelerine, Temsilciliklerine ve İrtibat Bürolarına dağıtımı tamamlanmış olacaktır.

 

Bu itibarla, Ahşap İlkel Yapılı Teknelerin Yurtdışına çıkış ve girişlerinde yapılacak işlemlerde, bu tekneler için özel hazırlanan “Türk Bayraklı Yat Seyir İzin Belgesi”nin kullanılması ve bu belgeye işlem yapılması önem arz etmektedir.”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği


 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz