Menu

Duyurular


Afganistan Hakkında Bölgesel İşbirliği Konferansları (RECCA) İş Forumu, 1 Mart 2017, İstanbul

SİRKÜLER NO: 12.3  / 167-138 = 23/02/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 23/02/2017 tarih ve 706-151/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) 23.02.2017 tarihli ve AFG/2017-260 sayılı yazısına atfen;

RECCA çerçevesinde özel sektör için bir işbirliği platformu oluşturmak ve bölgede iş dünyasının önde gelenlerini bir araya getirmek üzere, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve Afganistan Dışişleri Bakanlığı koordinasyonu ve DEİK organizasyonunda I. RECCA İş Forumu'nun 1 Mart 2017 tarihinde İstanbul InterContinental Oteli'nde gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.   

 

Söz konusu İş Forumu'nun,  T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ, Afganistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Humayoon RASAW'ın yanı sıra uluslararası kuruluşların temsilcileri, iş dünyası örgütlerinin yöneticileri ve işadamlarının katılımıyla gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.  

Bahsi geçen  etkinliğe katılmayı arzu eden Üyelerimizin en geç 27 Şubat 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/337/8141 adresli internet bağlantısı üzerinden online kayıt yapmaları gerekmektedir. 

 

Etkinliğin güncel taslak programı ve Afganistan'dan gelecek özel sektör heyeti listesi ekte (Ek-2) sunulmakta olup, kayıt yaptıran firma temsilcilerine ikili görüşmeler için ayrıca detaylı çizelgenin iletileceği

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Kenan TÜRKANTOS

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz