Menu

Duyurular


Aden Körfezi’nde Görev Yapan Uluslararası Kuvvetlerin Tavsiyeleri

SİRKÜLER NO: 13.7 / 0235-179 = 27/04/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 22/04/2010 tarih ve  1881-206/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (ICS) alınan 16.04.2010 tarih ve ICS/ISF(10)19 sayılı yazısına atfen;

 

“Somali’deki deniz haydutluğu olaylarına karşı görev yapan Birleşik Deniz Kuvvetleri (CMF), Avrupa Birliği Deniz Kuvvetleri (EUNAVFOR) ve NATO Komutanlarının ortak mektubu yer almaktadır. Mektupta özetle şu hususlara dikkat çekilmektedir:

 

-CMF, EUNAVFOR ve NATO, çok büyük bir alan olan Aden Körfezi ve Somali Havzası’nda görev yapmaktadır ve ticaret gemilerinin bu sulardan geçerken karşılaşacakları herhangi bir deniz haydutluğu saldırısında, yapacakları yardım çağrılarına her türlü cevap verecektir.

 

-Bölgede, bağımsız ve ulusal kuvvetler de operasyonlar yapmaktadır. Deniz haydutları ise, oldukça hareketli bir şekilde, askeri varlığın olmadığı yerlerde saldırılarını gerçekleştirmektedir.

 

-Doğu Somali kıyılarında yakın zamanda yapılan başarılı operasyonların ardından, haydutlar son saldırılarını çok daha güneyde gerçekleştirmişlerdir.

 

-Ticari gemilerin çoğu, Deniz Güvenliği Merkezi-Afrika Boynuzu’na (MSCHOA) ve Birleşik Krallık Deniz Ticaret Örgütü’ne (UKMTO) kayıt yaptırmak ve Geçiş Koridorunu takip etmek suretiyle bölgeden güvenli geçiş yapmaktadır.

 

-Bir çok ticari gemi, IMO’nun geliştirmiş olduğu “Aden Körfezi ve Somali Kıyıları Açıklarında Korsanlık ve Deniz Haydutluğunu Önlemek için En İyi İdari Uygulamalar” (Best Management Practices to Deter Piracy in the Gulf of Aden and off the Coast of Somalia –BMP)  doğrultusunda önlem almamakta; yangın hortumlarının kullanılması, görünen yerlere ilave gözcü tesis edilmesi, dikenli tel ile donatma ve benzeri koruma tedbirlerini benimsememektedir. Oysa, bu önlemler deniz haydutları için oldukça caydırıcı olmakta, haydutlar kendilerine daha kolay hedefler seçmektedirler.

 

-Aden Körfezi, Somali Havzası ve 10S-78E ile sınırlandırılmış bölgede seyir yapacak gemilerin, saldırılar hakkında son durum öğrenmek veya şüpheli faaliyetleri bildirmek üzere Birleşik Krallık Deniz Ticaret Örgütü’nü +971 50 552 32 15 numaralı telefondan aramaları rica edilmektedir.

 

-Saldırıya uğrayan ve kaçırılan gemilerin, yakıt veya diğer ihtiyaçlarını karşılamak savaş gemilerinin görev tanımı içinde yer almadığı için, böyle bir

üzücü durumda, savaş gemileri yalnızca SOLAS Konvansiyonu ve insani yardım çerçevesinde destek sağlayabilecektir.

 

-MV Ariella gemisine yapılan kurtarma operasyonunda, mürettebatın “güvenli toplanma yerinde” olması, askeri operasyonun gerçekleşmesini sağlamıştır. Bu hareket tarzı olmadan askeri operasyonlar yapılamamaktadır ancak her zaman buna benzer başarılı operasyonların yapılacağının da garantisi yoktur.

 

Deniz haydutluğu konusunda bahse konu BMP Kılavuzuna http://www.shipping.nato.int/BESTPRACTI/file/_WFS/BMP%20Very%20Final%20Version%202%20Dated%2021-8-2009%20%282%29.pdf adresinden ulaşılabileceği hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 


 Dağıtım: Tüm üyelerimiz