Menu

Duyurular


Aden Körfezi’nde Görev Yapan Japon Konvoyu Takvimi Hk

SİRKÜLER NO: 13.7 / 0672-484 = 15/11/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 11/11/2011 tarih ve  4300-594/2011 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

11.11.2011 tarihli BIMCO haftalık e-bültenine atfen;

 

Aden Körfezi'nde seyir yapan gemilerin konvoy halinde güvenli geçişlerini sağlamak üzere görev yapan Japon Ulusal Konvoyu Takvimi yer almaktadır.

Buna göre;

 

Batıya doğru seyrederken Doğu Buluşma Noktası 14 55 N – 054 38 E olup, geçiş 0500 UTC (GMT)'de başlayacaktır. Geçiş tarihleri aşağıdaki gibidir:

 

 14 KASIM

 22 KASIM

 27 KASIM

 

Doğuya doğru seyrederken Batı Buluşma Noktası 11 50 N – 045 00 E olup, geçiş 1500 UTC (GMT)'de başlayacaktır. Geçiş tarihleri aşağıdaki gibidir:

 

11 KASIM

19 KASIM

24 KASIM

 

Bununla beraber, konvoy her iki yöne doğru 12 knot hızında seyredeceği için,     konvoya katılmak isteyen gemilerin en az bu hızda seyretmeleri gerekmektedir.

Konvoya katılmak için, gemi bilgilerinin;

 

(MILT), Japan:

Tel: +81-3-5253-8932

Fax: +81-3-5253-1643

Email: INFO-PIRACY@mlit.go.jp 

 

üzerinden yetkililere bildirilmesi hususu bildirilmektedir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz