Menu

Duyurular


ABD’nin İran’a Yönelik Yeni Yaptırımları

SİRKÜLER NO: 23.1  / 842-640 = 14/11/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 10/11/2017 tarih ve 4315-716/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 10.11.2017 tarih ve 0431/17402 sayılı yazısına atfen;

Birlikleri tarafından daha önce muhtelif yazıları konu ile ilgili Dışişleri Bakanlığımız ve Washington Büyükelçiliğimizden alınan bilgilerin Oda ve Borsa Üyelerinin bilgilendirmeleri amacıyla Odamıza iletildiğinden bahisle, bu defa ABD Hazine Bakanlığı tarafından 13 Ekim 2017 tarihinde İran’a yönelik yaptırım uygulamasını içeren Ek’te sunulan açıklama hakkında üyelerimizin bilgilendirilmeleri istenmekte olduğu,”

 

Bildirilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz