Menu

Duyurular


ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı (USCG) ile Temas Etmek İçin Uygun Tehlike ve Güvenlik Frekansları

SİRKÜLER NO: 13.7  / 650-496 = 22/08/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 21/08/2017 tarih ve 3210-553/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (ICS) alınan 14.08.2017 tarih ve RN(17)11 sayılı yazısına atfen;

ICS Üyelerinin, ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı (USCG) ile temas etmeye çalışılırken uygun tehlike ve güvenlik frekanslarının seçilmesi ile ilgili olarak sağlanan bilgileri dikkate almaları istenmektedir.

İlgi yazıda aşağıdaki bilgiler verilmiştir:


"2013 yılında ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı (USCG) orta frekans (MF) ses frekansı 2182kHz'deki ve MF dijital seçici (selective) çağrı (DSC) frekansı  2187.5kHz dinleme nöbetini durdurmuştur. (Dünyadaki Sahil Güvenlikler tarafından bu frekanslar üzerinde yapılan dinleme nöbetleri 1999 yılında sona ermeye  başlamıştır.).  Dinleme nöbetleri çok yüksek frekans (VHF) Kanalı 16'da ve uygun yüksek frekans (HF) tehlike ve güvenlik frekansları 4/6/8/12MHz frekans bantlarında devam etmektedir.

 

USCG, güvenlik uyarısı 08-2017'yi yayınlamıştır; bu güvenlik uyarısı çok yüksek frekans (VHF) radyo menzilinin dışındaki bir yerden USCG (ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı) ile temas kurmaya çalışırken sesli haberleşmeler için uygun bir HF frekansı seçmelerini denizcilere hatırlatmaktadır. Bu, MF frekansı 2182kHz kullanılmak suretiyle USCG ile temas kurma teşebbüslerine bir yanıt olmaktadır.

 

İlgili diğer bir husus da SOLAS Bölüm IV'ün taşıma gereksinmelerini karşılamak için gemilere tesis edilmiş olan MF/HF haberleşme ekipmanına ait noksan takımlardır (default settings).  Bazı MF/HF tesisleri sesli haberleşmeler için hatalı olarak 2182kHz'yi seçerler veya 2182kHz'yi seçmek için düğmeli kısa yollar (button shortcuts) sağlarlar.  Bunların elverişli özellikleri olsa da 2182kHz VHF menzili dışındayken USCG ile temas etmenin en etkin bir yolu değildir.

 

Güvenlik Uyarısı 08-2017 ilişikte Annex A olarak sunulmuştur.  ICS Sekreteryası uyarıda belirtilen radyo tesisatının bir Klas E MF/HF radyo olduğunu ve bunun da radyo haberleşmeleri hususundaki SOLAS bölüm IV'ün taşıma gereksinmelerini karşılamak için kullanılamayacağını kabul etmektedir. Bu bir yanlış yönlendirme olarak düşünülebilir, çünkü 2182kHz bir MF frekansıdır, bir HF frekansı değildir.   Aynı şekilde, tek yan bant (sıngle side band) HF'ye (SSB-HF) işaret edilmesi yanıltıcı olabilir, çünkü kullanılan transmisyon şekli (genellikle, fakat her zaman SSB olmayarak) bu durumda konu ile ilgili değildir.

 

ABD suları içinde veya yakınında çalışan gemilerin kaptanları seyirle ilgili vardiya zabitlerini şu şekilde uyarabilirler; VHF menzili dışındayken ve MF/HF ekipmanını kullanırken USCG ile temas etmek için 4/6/8/12MHz bantlarındaki (bands) uygun HF tehlike ve güvenlik frekansları USCG ile temas etmek için kullanılmalıdır.  MF frekansı 2182kHz bu maksatla kullanılmamalıdır."

 

Denilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz