Menu

Duyurular


ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi

SİRKÜLER NO: 8.5  / 300-241 = 16/04/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 16/04/2018 tarih ve 1489-228/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“a) TOBB’nin 11.04.2018 tarih ve 0431/5877 sayılı yazısı.

 b) Ekonomi Bakanlığı’nın 06.03.2018 tarih ve 57637780-724.01.03-E.3499 sayılı yazısına atfen;

23 Mart 2018 tarihinde Başkan Trump, tarafından 1 Ocak 2018-31 Aralık 2020 tarihleri arasında geçerli 1625 sayılı GSP yeni uzatma yasasının imzalandığı,  böylece ABD tarafından uygulanmakta olan GSP sisteminin 2020 yılına kadar uzatıldığı, ayrıca, yasanın geriye dönük olarak kabul edildiği,

 

Bu bağlamda, 1 Ocak 2018'dan GTS'nin yeniden yürürlüğe girdiği tarihe kadar, GSP kapsamında yapılan sevkiyatlarda ödenmiş olan gümrük vergilerinin, gerekli prosedürleri yerine getirilmiş olması kaydıyla ithalatçılara iade edildiği,

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz