Menu

Duyurular


ABD Balast Suyu Rejimi – Senato Liderlerine Gönderilecek Mektuba Destek Talebi

SİRKÜLER NO: 20.3  / 099-083 = 01/02/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 01/02/2017 tarih ve 417-89/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Uluslararası Deniz Ticareti Odası’ndan (ICS) alınan 27.01.2017 tarih ve ICS(17)06 sayılı yazısına atfen;

 

Ulusal Birlikler, Ticari Gemi Arızi Boşaltım Yasası'nın  (Commercial Vessel Incidental Discharge Act – CVIDA) kabul edilmesine yönelik ABD Kongresi'nde gösterilen yeni çabanın desteklenmesi için ABD Senatosu liderlerine gönderilecek olan bir denizcilik endüstrisi koalisyonu mektubuna adlarını eklemeye davet ediliyor. Ulusal birliklerin desteklerini Amerika Su Yolları İşletmecileri Kuruluşu'ndan (American Waterways Operators) Sn. Frank Leach'e (fleach@americanwaterways.com ) 2 Şubat 2017 Perşembe gününe kadar iletmeleri istenmektedir.

 

ICS Üyeleri, Ticari Gemi Arızi Boşaltım Yasası'nın ABD Kongresi tarafından onaylanması için Amerika Deniz Ticaret Odası (Chamber of Shipping of America) da dâhil olmak üzere denizcilik endüstrisinin geçtiğimiz sene sarf ettiği yoğun çabayı hatırlayacaktır. Amaç, normal gemi operasyonlarına ait balast suyu ve diğer deşarjların düzenlenmesi için birden fazla Federal ve ABD Eyalet mevzuatının yerine tek bir ulusal standardın getirilmesidir. Önceki ABD Kongresi'nde bu doğrultuda başarı elde edilememiş olup, söz konusu yasa yeni ABD Kongresinde gündeme getirilerek yeni bir girişimde bulunulmaktadır.

 

Amerika Su Yolları İşletmecileri tarafından koordine edilen ve Amerika Deniz Ticaret Odası tarafından tümüyle desteklenen bir denizcilik endüstrisi koalisyonu, Ticari Gemi Arızi Boşaltım Yasası'nın lehine bir mektubu ABD Senatosu'na göndermek üzeredir (taslak mektup ilgi yazı Eki'ndedir). İlgi yazı ile ulusal birlikler ortak imzacı olmaya teşvik edilmekte olup, benzer bir mektubun daha sonra ABD Temsilciler Meclisi liderlerine de gönderileceği, Senato liderlerine gönderilen mektupta listelenen ulusal birliklerin aynı zamanda bu mektubun da destekçisi olarak listeye dâhil edilecekleri ifade edilmektedir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı ve Eki

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz