Menu

Duyurular


ABD’de Karaya Çıkma İzni ve Transit Geçiş

SİRKÜLER NO: 15.1  / 101-085 = 02/02/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 02/02/2017 tarih ve 424-91/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Uluslararası Deniz Ticareti Odası’ndan (ICS) alınan 01 Şubat 2017 tarih ve LA(17)04 sayılı yazısına atfen;

 

ICS Üyelerinden, ABD Başkanı Trump'ın bir Başkanlık Kararnamesi çıkardığını ve bu kararnamenin Amerika Deniz Ticaret Odası tarafından onaylandığını dikkate almaları istenmektedir.

Donald Trump'ın 27 Ocak günü imzaladığı Başkanlık Kararnamesi, birtakım başka hususların yanı sıra, Suriye, Yemen, Sudan, Somali, Irak, İran ve Libya vatandaşlarının ABD'ye girişlerini 90 gün süreyle askıya almıştır. ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi (US Customs and Border Protection - CBP), söz konusu yedi ülkenin vatandaşı olan gemiadamlarının 90 gün boyunca karaya çıkmalarını veya D tipi vizelerine dayanarak gemilerinden ayrılmalarını ve gemilerine ulaşmak için C tipi vizeleriyle ABD sularına giriş yapmalarını yasaklayan Kararname'yi onaylamıştır.

 

Kararname kapsamında ABD Dışişleri ve İç Güvenlik Bakanlıklarına tanınan sınırlı izinle bazı durumlarda ve ulusal çıkarlarla uyuştuğu takdirde ABD sularına geçiş hakkı tanınabilecektir. Bu tür istisnai geçişlere çok fazla onay verileceği sanılmamaktadır fakat gemiadamlarının acil tıbbi bakım ihtiyacıyla ilgili olarak ABD'ye girmeleri için esneklik tanınacağını umut ediyoruz.

 

Başkanlık Kararnamesi'nin nasıl uygulanacağı ve 90 günlük sürenin sonunda ne olacağı hakkındaki belirsizlik halen devam etmektedir. Amerika Deniz Ticaret Odası, ABD CBP ile iletişim halinde olup son gelişmelerden ICS'yi haberdar edecektir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz