Menu

Duyurular


7. Dhow (Geleneksel Ahşap Tekne) Festivali

SİRKÜLER NO: 12.2  / 840-638 = 14/11/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 13/11/2017 tarih ve 4312-715/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 06.11.2017 tarih ve 86635 sayılı yazısına atfen;

Katar Kültür Köyü Kuruluşu'ndan alınan ve ekte bir örneği gönderilen ilgi yazıda, 14-18 Kasım 2017 tarihleri arasında Katar Doha'da, Katar Emiri' nin himayesinde 7. Dhow (geleneksel ahşap tekne) Festivali'nin gerçekleştirileceği ve söz konusu festivale ülkemizin "Türk Denizcilik Mirası ve Körfez Bölgesiyle İlişkisi" temasıyla baş misafir olarak davet edildiği bildirilmektedir.

 

Anılan festivale ülkemiz tarafından katılım sağlanmasının iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, ülkemizin geleneksel tekne yapımının tanıtımı ve mevcut ilişkilerimiz çerçevesinde ülkemizin Katar'da daha fazla görünümünün sağlanması açısından faydalı olacağının düşünüldüğü belirtilmektedir.

 

Bu kapsamda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca katılım sağlanacak festivale Odamız Üyelerinin da iştirak etmesinin önem arz ettiği ifade edilmektedir.

 

Denilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz